CSS Menu Top by Css3Menu.com

NITA GYLLANDER

Leg psykoterapeut och familjebehandlare
Dipl dansterapeut
Utbildad handledare
Barn, unga och vuxna är välkomna!

Emellanåt behöver vi alla samtala med någon som lyssnar och som vi känner förtroende för. Vid särskilda tillfällen i livet behöver vi dessutom en professionell samtalskontakt, någon som har kunskap om relationer och olika typer av problematik.

Vi kanske befinner oss i en livskris eller står inför ett svårt vägval. Det kan handla om hur vi kan hantera känslor av ensamhet, sorg eller depression. Förluster i livet, av närstående eller av livsglädje. Traumatiska upplevelser eller minnen kanske gör sig påminda i nuet och gör livet svårt att uthärda på grund av oro, stress och ångest.

Oavsett om vi drivs av nyfikenhet och söker hjälp för att komma vidare i livet och förstå mer av vem vi är eller bär på en tyngre problematik kan vi vara hjälpta av psykoterapi.

Den psykoterapi jag erbjuder vilar på psykodynamisk grund (med det menar jag att vi räknar med att personligheten rymmer såväl medvetna som omedvetna sidor) med integrerade tekniker inom kognitiv beteendeterapi, kbt och mindfulness. Inom nämnda ramar anpassar jag mitt arbetssätt efter klientens behov. Jag uppmärksammar det friska, styrkor i personligheten och därifrån närmar vi oss det som kan kännas svårare att beröra.

Dansterapi/konstterapi

Att tillsammans använda psykoterapeutisk kunskap och konstnärliga uttryck, som rörelse, dans, bild och musik för att växa som människa är mycket spännande. Orden har också sin givna plats, dvs att beskriva känslor och inre upplevelser för att lyfta dessa till en kognitiv nivå.

Arbetet syftar till att se och förstå samband kring hur kropp och själ samverkar i syfte att möjliggöra och starta upp läkande processer. Kroppsliga spänningar kan frigöras och mentala blockeringar lösas upp. Rörelsen väcker glädje och uppenbarar oanade kreativa resurser. Arbetet sker parallellt mellan nutid och dåtid, vi utforskar hur det tidigare upplevda påverkar och styr oss idag. Bearbetandet av minnen, känslor och upplevelser äger rum såväl i rörelse som i samtal, ofta också med hjälp av bild.

Handledning

I handledning får du stöd och hjälp att se dig själv i förhållande till det arbete du utför. Det ger både avlastning och den nödvändiga distans som behövs för en djupare förståelse och för möjligheten att känna ny inspiration och glädje i arbetet.

Som utbildad och erfaren handledare har jag utvecklat en metod där jag anpassar upplägget efter behoven hos dem jag handleder.

Jag använder mig av

§ mindfulness i stillhet och rörelse

§ det relationella perspektivet med reflektion och utforskande samtal

§ icke verbala metoder för kommunikation; andning, grundning och centrering/konstnärliga uttryck som dans, bild och musik

Jag tar emot både individuellt och i grupp och har erfarenhet av grupphandledning med bl.a. psykoterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster. Jag handleder också arbetsgrupper inom socialtjänsten.

Du tar kontakt med mig och vi bokar in några möten, det brukar vara bra att ses ungefär tre gånger för att du ska få känna dig för och för att jag ska kunna bilda mig en uppfattning om hur jag bäst kan vara till hjälp. Därefter ger jag förslag på hur vi kan arbeta tillsammans. Du kanske redan har ett önskemål när du kommer om, till exempel en korttidsterapi med ett bestämt fokus eller en längre mer utforskande terapikontakt med eller utan konstnärliga uttryck. Vi bestämmer också när och hur ofta vi ska ses, välkommen!

• Legitimerad psykoterapeut, Karolinska Institutet i Stockholm.

• Danspedagog och dansterapeut, DOCH, Dans- och Cirkushögskolan numera: Stockholms Konstnärliga Högskola.

• Handledare och lärare, Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildningar, SAPU.

• Fil. kand/Kulturvetare, Stockholms universitet.

Jag arbetar som konsult med familjebehandling/psykoterapi för socialtjänsten, via Familjestödsgruppen AB/Humana.

Undervisar vid Stockholms Konstnärliga Högskola samt vid Stockholms Universitet i dansterapi och specialpedagogik. Jag var under många år lärare och handledare vid Dansterapeututbildningen på Stockholms Konstnärliga Högskola. Driver nu egna utbildningsgrupper i dans- och rörelse som terapeutiskt verktyg, www.nitagyllander.se/dmtt-metoden DMTT-metoden "Dance and Movement as Therapeutic Tool".

Grundare, tillsammans med Monika Thelin, av DMTT-metoden samt www.isut.se ISUT – Institutet Skapande Uttryck.

• Jag har varit Keynote Speaker vid forskningskonferens i Pforzheim 2006. Föreläst och hållit workshop vid ECArTE, European Consortium for Arts Therapies in Education, 2005 i Grekland samt 2007 i Estland. I Sverige, återkommande vid Psykoterapimässan, Relationsmässan, Nordiska Ungavuxna dagarna mm.

• Jag uppdaterar årligen mina kunskaper inom behandling och psykoterapi genom att delta i den största psykoterapikonferensen i USA, The Psychotherapy Networker Symposium, den hålls i Washington DC och ger de senaste forskningsrönen inom olika psykoterapeutiska metoder.

• Dansterapeut och forskningsassistent i forskningsprojektet: Barn och unga med psykisk ohälsa under åren 2000-2005. Där prövade vi dansterapi med nedstämda/deprimerade tonårsflickor samt pojkar med ADHD-problematik (BUP, Karlstad).

• Medförfattare till forskningsrapporterna Dansterapi för deprimerade tonårsflickor och Dansterapi för pojkar med ADHD, Dans – forskning och utveckling ISSN 1652-3776, 2006:1, Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete.