CSS Menu Top by Css3Menu.com

ÅSA KARLSSON


Jag är Leg. Psykoterapeut och Leg. Fysioterapeut med specialistkompetens inom Mental hälsa. Sedan 1999 har jag arbetat i privat mottagning med sambandet kropp/själ.

Många års erfarenhet och olika utbildningar och metoder har bidragit till en stor verktygslåda. Jag har en stabil teoretisk förankring men arbetar intuitivt och integrativt. Då jag möter dig i terapi utgår jag från dina behov och din process och skapar ett tryggt utrymme där vi tillsammans utforskar vad som sker inom dig. Fokus ligger på relationen och den direkta upplevelsen i kropp och känslor, för att främja en fördjupad kontakt med ditt inre. Som terapeut är jag aktiv och engagerad snarare än klassiskt neutral och tillbakalutad. Jag bedriver även psykoterapi på nätet, via Skype eller Zoom.

Min psykoterapeutiska grundutbildning var transpersonell, vilket innebär ett andligt perspektiv som inkluderar de delar av den mänskliga medvetenheten som når igenom, över och bortom personligheten. Vidareutbildningen hade en psykodynamisk inriktning. Den psykodynamiska teorin utgår ifrån att tidigare erfarenheter har betydelse för hur vi reagerar och förstår vår livsvärld i nuet och att en del av vårt själsliv är omedvetet och alltså inte fullt tillgängligt för reflektion. Teorin utvecklas kontinuerligt och utgår idag från modern forskning inom områden som anknytningsteori, emotionsforskning och neuropsykologi.

Sedan jag fick psykoterapeutlegitimationen har jag fortsatt att vidareutbilda mig, främst inom Traumabehandling och AEDP som är en relationell och affektfokuserad metod där stor tonvikt läggs vid klientens styrkor och resurser och vid relationen mellan terapeut och klient. Dessutom är jag utbildad i olika kroppsterapeutiska metoder och Lifespan Integration.

Jag är även Frigörande dansledare, vidareutbildad inom Dansterapeutisk metod och har många års erfarenhet av att leda grupper i Dans- och Rörelse, Yoga och meditation.

Sedan 2015 har jag arbetat som traumabehandlare på Wonsa, som är en organisation mot sexuella övergrepp.


WONSA

Lifespanintegration

AEDP Europe