CSS Menu Top by Css3Menu.com

HANS LARSSON

Leg.psykoterapeut
Diplomerad symboldramaterapeut
Familjerådgivare

Jag arbetar med psykodynamisk individualpsykoterapi och tar emot vuxna, unga vuxna, tonåringar, par och familjer. Du erbjuds att tillsammans med mig som terapeut undersöka och förstå de inre sammanhangen, tex. hur dina symptom kan hänga samman med din livssituation eller tidigare händelser i livet och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter och lösa konflikter. Ångest, stress, oro sömnbesvär eller nedstämdhet är symptom som kan förknippas med det aktuella läget i livet. Det kan handla om ensamhet, skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller med arbetet. Men ibland är det så svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då de tar sig i uttryck i kroppsliga besvär som tex. magkatarr eller huvudvärk

Jag har för vana att ses tre gånger innan vi tillsammans bestämmer hur behandlingen skall läggas upp. För att sedan se och avgöra hur lång och intensiv psykoterapin bör vara för att du ska få bästa möjliga hjälp.

Jag har stor erfarenhet att arbeta med livskriser, depression, utbrändhet , tonårsproblem och övergreppsproblematik.

Det finns fortfarande felaktiga föreställningar om att man måste ha mycket stora problem för att gå i psykoterapi. Så är det inte. Ibland kan det behövas en utomstående samtalspartner med förmåga att lyssna och med kunskaper om vad som främjar växt och utveckling, även om svårigheterna är begränsade. Psykoterapeuten kan vara en sådan samtalspartner.

Jag arbetar även med familjerådgivning och parterapi tillsammans med företaget Acord när parrelationen inte känns bra. När kommunikationen inte fungerar, relationsproblem, skilsmässokriser eller att relationen är stum.

Föräldrar – barn är kanske den viktigaste relationen i livet. Samtidigt är den också fylld av önskningar, längtan, besvikelse vilket kan göra att det är en komplicerad relation som man ibland behöver någon att prata med om. Därför arbetar jag även med föräldrarådgivning. Ibland träffar jag endast föräldrarna, ibland föräldrar barn tillsammans.

Arbetar även med symboldrama som är en psykodynamisk visualiseringsmetod för utforskande av den inre verkligheten.

Jag har och har även haft handledningsuppdrag till behandlingshem, socialtjänsten och chefer.

Hans Larsson

Socialpedagog
Diplomerad Lukasterapeut
Leg. Psykoterapeut

Medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum