CSS Menu Top by Css3Menu.com

PETER WALFRIDSSON

Hej och varmt välkommen till min sida

Jag antar att du läser det här eftersom du söker hjälp av något slag. Att ha kommit så långt att börja söka hjälp utifrån, är ett stort steg!
Du kanske söker någon att samtala med för att livet känns överväldigande eller ohanterligt. Du kanske upplever svårigheter såsom känslor av förvirring, ångest, ensamhet och sorg.

Det kan ofta kännas svårt att tala med andra om sina problem. Misströsta inte, det kan kännas besvärligt men det hjälper. Oftast är det en lättnad att gemensamt, tillsammans med någon annan, undersöka och utforska svårigheterna. Att tala med någon ger möjlighet att få ut tankarna ur huvudet, att få fler perspektiv på livet och tillvaron.
Med hjälp av mig i egenskap av utbildad psykoterapeut med mångårig erfarenhet undersöker vi detta tillsammans.

Jag är van vid att arbeta med alla sorts problem under kortare och längre tid. Väl avgränsade svårigheter eller bredare, t ex existentiella frågor. Problem i relation till partners och närastående.
Ibland behöver det inte ens handla om problem för att man ska vilja tala med någon. Jag har lång erfarenhet av att även allmänt jobba med personlig utveckling eller att man ibland behöver en samtalspartner för att får stöd i sin karriär eller företagande

Jag har arbetat med samtalsterapi, grupp-processer och coachning i snart 25 år och är verksam på Katarina Psykoterapigrupp sedan 20 år.
Jag är framför allt utbildad i humanistisk psykoterapi. Det betyder att hos mig är samtalet och den personliga relationen central. Jag tillhandahåller en icke-värderande, psykologiskt trygg och bekväm plats där vi tillsammans kan arbeta med dina svårigheter. Mitt sätt att arbeta är att ha fokus på din historia där det finns tid och utrymme för dig att formulera din berättelse. I en icke dömande atmosfär hjälper jag dig att upptäcka nya sätt att se på svårigheter, att upptäcka att du har valmöjligheter där du känner dig stärkt av att kunna välja och inte sitta fast.
Genom att försöka vara genuint autentisk i samtalet och balansera stöd och vid behov utmaning, kan jag snabbt fånga in vad som är essensen, det viktiga, i berättelsen. Tillsammans utforskar vi sedan kärnan i svårigheterna.
Över tid håller jag utkik efter negativa mönster och hjälper dig bli uppmärksam på dom samtidigt som jag stödjer en förändring

Grunden till mitt intresse för människans inre värld kom tidigt i mitt liv då jag arbetade som sjöman, kombinerat med att köra taxi på Stockholms gator. Mer formell utbildning under lång tid har så småningom lett fram till mitt nuvarande arbete. Jag har en master-examen i psykoterapi, en fem-årig utbildning i gestaltterapi med specialisering på parterapi och familjer, samt en teoretisk fil-kand examen i barnkultur och bildterapi, jämte ett otal kortare fortbildningar.
Förrutom många års erfarenhet av individuell samtalsterapi, ledarskapscoachning och gruppterapi har jag också haft längre konsultuppdrag för t ex Svenska IBM, Svenska Kyrkan, Stockholms Universitet, Vasa-museet WWF m fl

Jag är utbildad i Sverige, England och USA, och har tidvis också arbetat där med grupper och samtalsterapi. Jag är därmed van att arbeta på engelska vid behov.
Jag har god erfarenhet av att arbeta med hjälp av teknik, till exempel Skype, när det geografiska avståndet så kräver.


Organisationer jag tillhör och är certifierad av:

EAP – European Association for Psychotherapy
EAP – European Accredited Psychotherapist

EAGT – European Association for Gestalt Therapy

Föreningen för Humanistisk Psykologi

APA – American Psychotherapy Association
Board Certified Professional Counselor (BCPC)


ACA – American Counseling Association