CSS Menu Top by Css3Menu.com

HISTORIK

Vår mottagning på Katarina Bangata 56 har varit ett växthus för personlig utveckling och psykoterapi sedan början av 70-talet. Mottagningen drevs från början av psykoanalytiker och i början av 80-talet togs mottagningen över av gestaltterapeuter och fick namnet Stockholms Gestaltcentrum.

Gestaltterapi är en humanistisk psykologi och var vid denna tid relativt ny i Sverige och värderades liksom övrig humanistisk psykologi högt.Denna gren inom psykologin utvecklades huvudsakligen i USA under 1960-talet och betonar samt fokuserar på personligt ansvar, fri vilja och individens strävan efter att växa som person och nå så hög grad av välmående som möjligt. På vår mottagning experimenterande och arbetade vi med nya synsätt och tekniker, och utforskande av sambandet mellan kropp och själ. Att leva i nuet och ta makt över framtiden var vårt mål.

Vi sysslade mycket med intern vidarutbildning. Olika meditationer, terapi med utgångspunkt i bildskapande, dans och musik, primalterapi, hypnos och varierande former av regression, muskelspänningar, kroppshållning och frigörande andning intresserade oss. Med tiden utmynnade vårt arbete i en syntes av det psykodynamiska och gestaltterapeutiska synsätten.

Vi som arbetar här idag är fortfarande öppna för nya utvecklingar inom området psykoterapi och idag omfattar vi även systemiskt tänkande, symboldrama och de verktyg som kognitiv terapi, anknytningsteori och ett psykodynamiskt synsätt tillhandahåller. För att spegla att vi på så sätt breddat oss har vi nyligen bytt namn till Katarina Psykoterapigrupp