CSS Menu Top by Css3Menu.com

CAROLINE STENQVIST

Jag är leg. psykoterapeut med mångårig erfarenhet av arbete i offentlig och privat vård.

Till mottagningen vänder sig tonåringar, unga vuxna, vuxna och par för samtal med olika slags problem som bland annat depressioner, tonårsproblem, livskriser, identitetskriser, lågt självförtroende, stressrelaterade problem, relationsproblem.

Jag arbetar även med familjerådgivning tillsammans med företaget Acord.

Min grundsyn är psykodynamisk vilket innebär att jag lägger stor vikt vid relationen och dina relationserfarenheter. Och tillsammans hitta ett mer funktionellt sätt att lösa relationsproblemen på.

Du kommer först att få träffa mig för tre utredande samtal. Där efter bestämmer vi ett kontrakt för hur psykoterapin kommer att läggas upp. Allt för att du skall få den bästa möjliga hjälp.

Psykoterapi är ett relationsarbete där båda är delaktiga, men det är du som är huvudpersonen. Din nyfikenhet och beredskap att utforska dig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

Samtalen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv.