CSS Menu Top by Css3Menu.com

CECILIA HÖRNELL-SUNAR

Jag arbetar med par likväl som med individuella terapier och coaching. Utifrån just er/din unika situation, behov och önskan tar det terapeutiska arbete sin form. Det kan formas till både kortare och längre terapier och coaching. Till mig kommer personer i olika situationer - så som relationsproblem, frågor kring stress, livskriser, självanklagelser och skuldkänslor, mm. Känner du dig låg, rädd eller i behov av förändring i ditt liv? Hamnar du i ett mönster du vill bryta? Det är sådant vi i terapin tillsammans utforskar och försöker förstå för att kunna utveckla nya förhållningssätt och strategier.

Att få känna sig trygg och också fullt levande i sin relation är en balans som är ett livsprojekt att utveckla. Vi tappar lätt kontakten bland vardagens alla måsten och fyller i luckorna med föreställningar byggda på vårt förflutna. Konflikter uppstår då lätt, vi hamnar i negativa tolkningar och kanske söker vi glädjen någon annanstans. I parterapin försöker vi skapa trygga ramar och ge verktyg för att komma i ärlig kontakt och dialog. Tillsammans
med min kollega Lasse Larsson arrangerar jag seminarier för par, vilka jag varmt vill rekommendera för par i alla faser av sin relation. Se vidare min hemsida för information.

I individuella terapier arbetar jag utifrån mindfulness, psykosyntes, symboldrama och Internal Family System. Med par arbetar jag utifrån Imago Relationsterapi och Emotionally Focused Therapy (EFT).