CSS Menu Top by Css3Menu.com

CECILIA HÖRNELL-SUNAR

Jag arbetar med par likväl som med individuella terapier och coaching. Utifrån just er/din unika situation, behov och önskan tar det terapeutiska arbete sin form. Det kan formas till både kortare och längre terapier och coaching. Till mig kommer personer i olika situationer - så som relationsproblem, frågor kring stress, livskriser, självanklagelser och skuldkänslor, mm. Känner du dig låg, rädd eller i behov av förändring i ditt liv? Hamnar du i ett mönster du vill bryta? Det är sådant vi i terapin tillsammans utforskar och försöker förstå för att kunna utveckla nya förhållningssätt och strategier.

Att få känna sig trygg och också fullt levande i sin relation är en balans som är ett livsprojekt att utveckla. Vi tappar lätt kontakten bland vardagens alla måsten och fyller i luckorna med föreställningar byggda på vårt förflutna. Konflikter uppstår då lätt, vi hamnar i negativa tolkningar och kanske söker vi glädjen någon annanstans. I parterapin försöker vi skapa trygga ramar och ge verktyg för att komma i ärlig kontakt och dialog. Tillsammans med min kollega Lasse Larsson arrangerar jag seminarier för par, vilka jag varmt vill rekommendera för par i alla faser av sin relation. Se vidare min hemsida för information.

Jag är legitimerad psykoterapeut och arbetar utifrån ett integrativt förhållningssätt. Det betyder att jag utgår från en bredd av kunskaper inom KBT, affektfokuserad terapi, relationell terapi och systemisk förståelse. Min utbildning innefattar bl.a. - Legitimerad psykoterapeut, integrativt KBT och PDT (SAPU) - Certifierad Imago parterapeut - EFT, Emotion Focused Therapy , grundläggande utb. - Diplomerad Symboldrama-terapeut - Diplomerad Psykosyntesterapeut (PsA) - Internal Family System (level 2) Jag har lång erfarenhet av meditation och övningar som hjälper oss att var närvarande med och i oss själva.