CSS Menu Top by Css3Menu.com

PIA LITZELL BERG

Jag är leg. psykoterapeut och har mångårig erfarenhet av arbete både inom offentlig och privat vård. Jag har arbetat med tonåringar och vuxna, par och familjer. De senaste åren har jag också arbetat med äldre och med de särskilda svårigheter åldrandet kan innebära.
Jag arbetar också med utbildning och handledning.
I mitt arbete utgår jag från en psykodynamisk grundsyn och en relationell inriktning . I psykodynamisk psykoterapi utforskar man sina känslor, tankar och sina behov och hur den egna livshistorien påverkar den aktuella livssituationen. I det relationella perspektivet utforskas relationerna till andra människor.
Jag ser psykoterapi som ett samarbete mellan psykoterapeuten och den eller de som går i terapi. Det är ett relationsarbete där båda parter är delaktiga men där klienten är huvudpersonen. Klientens öppenhet och beredskap att utforska sig själv är en god förutsättning för att psykoterapin ska vara framgångsrik.

Du är välkommen att söka mig både för konsultativa samtal, korttidpsykoterapi eller längre tids psykoterapi. Du kan vara i akut kris eller haft svårigheter under en längre tid.
Vi träffas inledningsvis för tre orienterande samtal och kommer därefter överens om hur vår fortsatta kontakt ska se ut.
Psykoterapin sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv.