CSS Menu Top by Css3Menu.com

PSYKOTERAPI PÅ SÖDERMALM I STOCKHOLM

Katarina Psykoterapigrupp består av ett antal privatpraktiserande psykoterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta efter olika psykoterapeutiska modeller med
individualterapi, parterapi, familjerådgivning och föräldrarådgivning.

Vi bedriver även handledning för psykoterapeuter.

Hos oss kan du förvänta dig att få en psykoterapi helt anpassad efter dina behov och efter vem du är. Vi arbetar
med psykodynamisk insiktsterapi, kognitiv beteendeterapi, symboldrama, systemisk terapi, gestaltterapi, kroppspsykoterapi och bildterapi utifrån lång yrkeserfarenhet och sunt förnuft. Vi kan psykoterapi!

Du är välkommen för såväl enstaka konsultationer som
för mer långvarig psykoterapi.